KOTI-ILMAN LAATU VAIKUTTAA SUORAAN HYVINVOINTIIMME

Ilmastonmuutos on yksi pääotsikoista sekä yhteiskunnallisella että yksiötasolla: Pystymmekö säilyttämään maapallomme elinkelpoisena tulevaisuuden sukupolville? Tänään Helsingin keskustassa on seurannan mukaan ilman laatu heikkoa, joten jättäisinkö lasten kanssa kaupunkikävelyn väliin?

Jokainen meistä mietiskelee yhä useammin ilmanlaatua yleisellä tasolla, mutta kuinka moni tiedostaa asian kotioloissa. Onko kotona hengittämämme ilma puhdasta ja riittävän happipitoista?

Hyvin nukuttu yö on varmasti jokaiselle yksi elämän laadun perusta.

Jos kuitenkin aamulla olo on väsynyt tai jopa sumea, syynä voi hyvin olla makuuhuoneen ilman liiallinen hiilidioksidipitoisuus. Koska hiilidioksidi on hajuton ja väritön kaasu, sitä ei välttämättä huomaa eikä osaa yhdistää syyksi tokkuraisiin aamutunnelmiin.  Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että hiilidioksidin ja ihmisen kognitiivisten kykyjen välillä on suora yhteys eli kuten asiantuntija, diplomi-insinööri Risto Linturi asian ilmaisee: ”sisäilman hiilidioksidipitoisuus tyhmentää ajattelua”.

 

Suomessa ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on noin 400 ppm (parts per milloin), joka siis on perustaso tarkasteltaessa tilannetta seinien sisäpuolella.

Sisäilman hiilidioksidipitoisuus kertoo ilmanvaihdon riittävyydestä suhteessa asunnon ihmisten aiheuttamaan kuormitukseen. Vaikka tyydyttävänä pidetään jopa 1 500 ppm:n pitoisuutta, terveyden kannalta olisi hyvä saada pitoisuus vähintäänkin alle 1000 ppm:ään.

 

Tähän ratkaisuna on hiilidioksidipitoisuuden jatkuva seuranta yhdistettynä kiinteistöautomaatioon. Käytännössä ilman laatua seuraava sovellus ilmoittaa kriittisen hiilidioksidipoisuuden ylittymisestä, mikä laukaisee automaattisesti ilmanvaihtokoneelle käskyn lisätä ilmanvaihtoa. Sama sovellus tarkkailee myös tilojen häkä- ja savupitoisuuksia ja tekee tarvittavat hälytykset.

Ilman laatua seuraavan ja ohjaavan automatiikan avulla sisäilman laatu pysyy hyvänä ja mieli virkeänä.